ISO 9001 BELGESİ

İSO 9001 BELGESİ DEVAMI »

İSO BELGESİ

ISO BELGESİ DEVAMI »

ISO KALİTE BELGESİ

ISO KALİTE BELGESİ DEVAMI »

ISO 9001-2008 BELGESİ

ISO 9001-2008 BELGESİ DEVAMI »

TS EN ISO 9001-2008 BELGESİ

TSN EN ISO 9001-2008 BELGESİ DEVAMI »

 

ISO NEDİR ISO 9001 NEDİR

ISO NEDİR ISO STANDARTLARI NEDİR

ISO kurumunun açılımı  İngilizce International Organization for Standardization Türkçe Uluslararası Standardizasyon Örgütüdür ISO tanımı ise Yunanca ISOS yani Eşit kelimesinden gelmektedir ve bunu ISO kurucu üyeleri kabul ederek isimlendirmişlerdir. ISO dünyada standardizasyon çalışmalarında en üst kurum durumundadır ve Dünyanın en büyük standart geliştirici olarak Şubat 1947 yılında kurulmuş bir kurumdur. Bu kuruma üye şu anda 163 ülke bulunmaktadır ve Üye ülkeler Standart kurumu aracılığı ile ISO da temsil edilirler. Türkiye’de ISO ya üyedir ve Türkiye’yi ISO ‘da TSE yani Milli Standardizasyon Kurumumuz olan Türk Standartları Enstitüsü temsil eder. Bu nedenle ISO tarafından yayımlanan tüm standartların Türkçe ’ye  çevrilmesi yayımlanması , Yürürlüğe sokulması , satılması , dağıtımı , çoğaltımı hakkı TSE ‘ye aittir. ISO tarafından yayımlanan standartların tümünü ifade etmek üzere ISO standartları terimi dilimize yerleşmiştir. Bu standartlar ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 22000 , ISO 27001 , ISO 13485 gibi Yönetim Sistemi Standartları ise ISO yönetim standardı değişini kullanmaktayız.